Udvalgte publikationer

På denne side finder du information om fænomenet ansigtsblindhed i form af forskellige forskningsartikler af både egne og udenlandske forfattere. 

2016 - Medfødt ansigtsblindhed - en karakteristik af et underdiagnosticeret syndrom

Denne korte artikel på dansk, er udgivet i et fagblad for læger. Her beskrives medfødt ansigtsblindhed, og hvad man indtil videre ved om ansigtsblindhed. Vi har skrevet artiklen for at gøre læger opmærksomme på, at ansigtsblindhed findes, og hvordan man kan forstå det. Man er velkommen til at printe artiklen og give den til sin læge, hvis man har brug for, at han/hun ved mere om ansigtsblindhed.

2017 - Ansigtsblindhed for andre racer: Face-blind for other-race faces: Individual differences in other-race recognition impairments.

Denne artikel er udgivet af en gruppe australskeforskere, Wan et al., og omhandler ansigtsblindhed for andre racer.

Ligesom tilfældet er for stort set alle færdigheder, er der stor variation i, hvor gode vi er til at genkende ansigter. Nogle er overordentlige dygtige og betegnes som super-genkendere. Andre igen har så svært ved det, og har haft gennem hele livet, at de siges at have medfødt ansigtsblindhed (ca. 2 % af befolkningen). Dette er de to ekstremer hvorimellem de fleste befinder sig.

Vores evne til at genkende ansigter er imidlertid ikke den samme for alle ansigter. Danskere er således bedre til at genkende og skelne mellem kaukasiere (”hvide mennesker”), end de er til at genkende og skelne mellem asiater. Asiatere har det ikke overraskende omvendt. Dette fænomen kalder man Anden-Race effekten (the other race effect).

Spørgsmålet er, hvor mange procent af befolkningen der har så svært ved at genkende og skelne mellem andre racer, at man kan kalde dem anden-race-ansigtsblinde? Et nyt studie udført af en gruppe Australske forskere (Wan et al., 2017) har undersøgt netop dette.  De undersøgte kaukasisk opvoksede personers evne til at genkende kaukasiske og asiatiske ansigter, og asiatisk opvoksede personers evne til at genkende asiatiske og kaukasiske ansigter. Ved efterfølgende sammenligning fandt de, at 8 % havde så svært ved at genkende ansigter fra den anden race, at de kunne betegnes som anden-race-ansigtsblinde.

Hvad skyldes anden-race-ansigtsblindhed? Ikke overraskende havde en stor andel (47 %) af de personer, som kunne siges at være anden-race-ansigtsblinde, også svært ved at genkende og skelne mellem ansigter tilhørende deres egen race. Disse personer har altså generelt svært ved at genkende ansigter. Men der var også en restgruppe, hvor anden-race-ansigtsblindheden ikke kunne tilskrives generel dårlig evne til at genkende ansigter. For disse personer kunne det handle om, at de har haft særlig lidt kontakt/erfaring med mennesker af en anden race. Dette støttes af samme studie, der viser, at omfanget af anden-race-ansigtsblindhed for asiatiske ansigter hos kaukasiere er langt mindre for kaukasisk opvoksede personer, som har ophold sig i længere tid i Asien.