088 Christian Gerlach.jpg

Christian Gerlach

Professor MSO - Syddansk Universitet

E-mail: cgerlach@health.sdu.dk

 

Christian Gerlach er ansat som professor MSO i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet (SDU), hvor han forsker i visuel objektgenkendelse - herunder læseprocesser - og organisering af viden i hjernen baseret på såvel patientstudier som billeddannende studier af raske personer. Ud over dette har han været konsortieleder/forskningsleder ved Learning Lab Denmark, som bl.a. søgte at koble læringsvidenskab og hjerneforskning.